Hur påverkar Corona skolgång
och livet i Guinea? 

 I Guinea finns en extremt svag infrastruktur för folkhälsa och sjukvård. Med långt otillräckliga möjligheter för testning och behandling, är det omöjligt att veta hur många som är smittade och mörkertalet går inte ens att spekulera i. Förutom detta sker pandemin mitt i andra befintliga dödliga utbrott, som mässling och kolera, underliggande sjukdomar som kan höja dödssiffrorna. Lägg till att vi i Guinea har en väldigt begränsad tillgång till rent vatten för hygien och sanitet, samt en pågående regeringskris.
Vi är rädda att spridningen av Corona i Guinea och i resten av Afrika kan få katastrofala följder. De allra flesta som blir sjuka i Corona kommer att få klara sig själv.

Barn är mer utsatta i länder som Guinea

I Sverige och andra mer utvecklade länder är det mindre troligt att barn får koronaviruset och dör. Men vi vet inte om det också kommer att vara sant i Afrika, där undernäring och co-infektioner, till exempel från tarmmaskar eller andra infektioner, kan göra barn mycket mer sårbara. Detta är en av grunderna till att man beslutat vid ett så tidigt stadie stänga ner samtliga skolor och hålla utegångsförbud.

Kan vi ha hemundervisning?

Förbättrade tjänster, inklusive el och internet till hem, såväl som annan kommunikation, hade kunnat hjälpa barnen att ha alternativ till undervisning medan de är borta från skolan. Tyvärr är vi idag långt ifrån att kunna tillhandahålla el, internet och datorer till alla våra barn.

Vad händer med våra lärare?

Livet i Guinea är inte lätt. Att vara utan jobb i kristider kan troligen ta fler liv än själva smittan. De allra flesta människor i det Guineanska samhället lever med den ekonomin man har för dagen. Vi har därför just beslutat att vi tills vidare fortsätter att ge lön till våra lärare i Guinea. Det betyder att era bidrag räddar just nu våra lärares och deras familjers liv.

Senaste årets studier har fått hårda motgångarEfter flera månaders kaos med regeringskris, korruption och dagliga upplopp i sin närvaro, och sedan Coronakrisen (ovanpå mässling, kolera och alla vattenburna magsjukdomar) har skolåret varit det värsta sedan vi öppnade Baobab School 2007. 

Det är en extremt utmanande tid, och hur vi än försöker sätta oss in i våra barns situation kan vi inte helt föreställa oss vad de går igenom. 

Vi är i ständig kontakt med lokalt ansvarig på plats, men kommunikationen med våra barn runt om i samhället är begränsad pga restriktionerna. 

Lokala artister tar initiativ för att sprida information..
 Finns det hopp?
Det faktum att spridningen i Afrika har varit långsammare än någon annanstans  i världen är något betryggande, och det finns en generell förhoppning om att viruset inte trivs lika bra i varma länder.

Vi sänder de allra största och varmaste önskningar till våra medmänniskor och våra barn i Baobab Schools, och samtidigt vill vi tacka er alla som har varit med, och som fortfarande är med och stöder på olika sätt. Ni är helt fantastiska och nu hjälper ert stöd mer än ni kan föreställa er.

Er hjälp gör skillnad mellan liv och död. Mat eller inte mat.

Med varmaste hjärta – Ta hand om er alla <3
Rico & Baobab Schools